Jméno Silvia Gizziho, generálního ředitele společnosti Grandi Stazioni, jejímž hlavním partnerem jsou italské veřejnoprávní železnice Ferrovie dello Stato, bylo zařazeno do seznamu osob prošetřovaných římskou prokuraturou v rámci velkého skandálu spojeného s výběrovými řízeními společnosti Consip (Concessionaria Servizi Informativi Pubblici).

Sledování začalo v Neapoli

Společnost se sídlem na ulici Isonzo v Římě je celostátní centrálou pro nákup zboží a služeb pro italskou veřejnou správu. Jedná se o akciovou společnost, jejíchž 100 % akcií vlastní Ministero dellEeconomia e delle finanze, v ČR by se jednalo o ministerstvo financí.

Consip byl založen před přibližně deseti lety a jeho cílem bylo koncentrovat nákupy zboží a služeb zvláště pro ministerstva, s úmyslem dosáhnout větší kontroly nákupů a nižší ceny pro erár. Aktivitu Consipu sledovali od roku 2015 karabiniéři na příkaz Státního zastupitelství v Neapoli. Jednalo se o úplatky spojené s velkým výběrovým řízením ve výši 2,7 miliardy eur (asi 73 miliard Kč) na dodávku různého zboží pro stát.

Na příkaz neapolského prokurátora byl zatčen podnikatel Alfredo Romeo, který měl při odposlouchaných rozhovorech dohodnout s jednatelem Consip Carlem Russem podmínky pro získání zakázky v rámci citovaného výběrového řízení. Při této příležitosti Romeo a Russo hovořili i o údajných kontaktech s otcem tehdejšího italského premiéra Tizianem Renzim. Prošetřován byl i bývalý generální ředitel Consipu Domenico Casalino.

Kontakty s Renzim nebyly potvrzeny a stejně tak Russo byl v srpnu po několikaměsíční vazbě propuštěn na svobodu. To se týká vyšetřování prováděného neapolskou prokuraturou.

Římská státní prokuratura nicméně nařídila celkové prošetření aktivity a výběrových řízení Consipu a v této souvislosti zařadila jméno Silvia Gizziho do seznamu prošetřovaných osob, protože Russo a Romeo ve svých odposlouchaných rozhovorech často uváděli společnost Grandi Stazioni. Letos v květnu finanční stráž (Guardia di Finanza) na příkaz prokuratury přišla do sídla společnosti Grandi Stazioni a zabavila rozsáhlou dokumentaci týkající se jejích styků s Consipem.

V Česku požadují miliardové náhrady

V Česku podala pobočka firmy Grandi Stazioni několik žalob, ve kterých se po státu, Českých drahách (ČD) a Správě železniční dopravní cesty (SŽDC) domáhá zaplacení miliardových náhrad. Škody jí měly vzniknout v souvislosti s ukončením nájmu pražského hlavního nádraží kvůli nedokončené rekonstrukci.

Česká pobočka Grandi Stazioni zahájila podle informací Práva soudní spory poté, co jí loni kvůli neplnění smlouvy nebyl prodloužen nájem hlavního nádraží v Praze včetně historické budovy Fantovy kavárny. Podle mluvčí SŽDC Kateřiny Šubové se Grandi Stazioni soudí ve čtyřech řízeních.

„Jde o soudní řízení o určení vlastnického práva k objektu historické Fantovy budovy, k objektu nové odbavovací haly ŽST Praha – hlavní nádraží, o zaplacení částky na jistině a zaplacení smluvní pokuty a řízení o zaplacení náhrady škody za neprodloužení nájemní smlouvy,“ sdělila Právu Šubová.

Fantova kavárna na pražském Hlavním nádraží

Fantova kavárna na pražském hlavním nádraží

FOTO: Jan Handrejch, Právo

„Žaloba zcela opomíjí skutečnost, že nájemní smlouva nebyla prodloužena z důvodu neplnění závazků společnosti Grandi Stazioni k revitalizaci nemovitostí v objektu ŽST Praha – hlavní nádraží,“ dodala mluvčí SŽDC. „SŽDC nepovažuje výše uvedené žaloby za důvodné,“ dodala Šubová.

Podle mluvčího ministerstva financí Filipa Běhala společně na SŽDC, ministerstvo financí a České dráhy byly podány dvě žaloby, za již zmíněné neprodloužení nájmu a za zaplacení pokuty, celkem na téměř 1,5 miliardy korun. „V obou řízeních je ČR zastupována Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových,“ uvedl Běhal. Řízení proběhnou letos v druhé polovině září a začátkem října.

„České dráhy žádné nároky tvrzené ze strany Grandi Stazioni neuznávají,“ uvedl i mluvčí ČD Radek Joklík.