Macron varoval, že bez příslušných změn by byla zpochybněna republikánská tradice jinak vstřícného přijímání přistěhovalců a žadatelů o azyl. Dodal, že v současnosti Francie vrací zpět příliš málo lidí. Podle něj jich až přespříliš velké množství administrativně žije "v zemi nikoho".

Macron upozornil, že nezbytná bude také účinnější spolupráce se zeměmi původu migrantů, kterým se příliš nechce své občany přijímat nazpět. Za problematický označil také nárůst počtu nezletilých cizinců, kteří se dostávají do země a na které se vztahuje větší mezinárodní ochrana.

Francouzský prezident chce také revizi politiky integrace přistěhovalců, na které by podle něho měl být kladen větší nárok ohledně znalostí francouzštiny.