Syřan se ke střelbě přiznal, tvrdí ale, že neporušil mezinárodní právo, jak tvrdila žaloba, které dal soud za pravdu. Podle obhájce Sachán jednal na rozkaz a „poprava“ následovala po řádném soudním procesu, v rámci něhož byli zavraždění vojáci odsouzeni k smrti.

„Velkým sporem tohoto soudního řízení byla otázka, zda smějí nevládní činitelé ustanovit své vlastní soudy, které budou dohlížet na jejich vlastní právo a pořádek v rámci konfliktu, který nemá mezinárodní přesah,“ konstatoval v tiskovém prohlášení soudce Tomas Zander.

Hajsam Umar Sachán

Vraždy byly podle něj provedeny zvlášť krutým způsobem. Asadovi vojáci byli nuceni klečet a někteří měli ruce svázané za zády.

Takové jednání by podle Zandera bylo přípustné za určitých okolností; v daném případě ale od zajetí do popravy vojáků neuplynuly ani dva dny. To byl jeden z důvodů, proč soud došel k závěru, že nešlo o spravedlivý proces u legitimního soudu.

Sachán žije ve Švédsku od roku 2013, protože mu místní úřady udělily povolení k trvalému pobytu. Zatčen byl v březnu loňského roku ve městě Örebro pro podezření, že v rámci inscenované popravy zastřelil člověka.

Nahrávku, na níž Sachán střílí syrské vojáky z bezprostřední blízkosti do hlav a do těl, už v roce 2013 zveřejnil deník The New York Times.