V berlínské čtvrti Moabit prohledala policie jeden byt, razie pokračovaly také ve spolkových zemích Dolní Sasko, Braniborsko, Sasko-Anhaltsko, Porýní-Falc a Bádensko-Württembersko.

Zásah byl podle informací agentury DPA namířen proti takzvaným extremistům, kteří si říkají Reichsbürger (říšský občan) a hlásí se k hnutí Reichsbürgerbewegung. Hnutí obecně považuje nynější spolkovou republiku za nelegitimní stát a většinou se hlásí k někdejší výmarské ústavě Německé říše z roku 1919, případně k pruské minulosti.

Státní zastupitelství má během dne oznámit podrobnosti celé akce.