Vysoce patogenní ptačí chřipka byla na Slovensku potvrzena v domácím drobném chovu. Jednalo se o subtyp H5. Přenos tohoto druhu ptačí chřipky na člověka nebyl dosud potvrzen.

Majitel chovu ohlásil v úterý hromadný úhyn drůbeže, načež inspektoři vykonali obhlídku. Bylo zjištěno, že v průběhu tří dnů během vánočních svátků došlo k úhynu celého chovu — 65 kusů drůbeže.

Vejce a maso z tohoto chovu byly určeny pouze pro vlastní potřebu, tudíž se nedostaly do obchodní sítě.

Slovenská státní veterinární a potravinové správa vyzvala chovatele, aby dodržovali biologickou ochranu chovů a v případě podezření okamžitě kontaktovali nejbližší veterinární a potravinovou správu.