Mogheriniová zdůraznila, že snaha unie zlepšit své schopnosti v obraně a bezpečnosti nejde na úkor Severoatlantické aliance. Silnější obrana EU naopak podle ní posílí také NATO. Unie sází nejen na vojenskou sílu, ale tradičně také na své "měkké schopnosti" umožňující posilovat bezpečnost ve světě, tedy například na rozvojovou spolupráci či na pomoc s budováním státních a bezpečnostních struktur partnerských zemí.

"Není to o evropské armádě, není to o budování nějakých velkých evropských velitelství, není to o územní obraně EU. K tomu mají spojenci NATO a ostatní národní obranné schopnosti," zdůraznila před novináři Mogheriniová.

Bojové skupiny a rychlejší reakce

Základem nového přístupu EU jsou podle Mogheriniové tři základní úkoly. Prvním je schopnost reakce na vnější konflikty a krize, druhý úkol představuje spolupráce s partnery při budování jejich obranných a bezpečnostních kapacit a třetím úkolem je ochrana EU a jejích občanů.

Evropská unie by k těmto úkolům měla mít nově k dispozici potřebné "schopnosti, struktury, nástroje a finanční prostředky", řekla šéfka diplomacie EU. K tomu podle ní není třeba měnit unijní smlouvy, už delší dobu například existuje koncept evropských "battlegroups", tedy bojových uskupení, který dosud nikdy nebyl prakticky využit.

Mogheriniová se v pondělí zmínila například o možnosti, že by tyto skupiny pracovaly jako předvoj v krizových oblastech před tím, než na místo dorazí plnoprávná mise OSN. "Možná by bylo dobré začít využívat věci, které k dispozici máme," podotkla Mogheriniová.

Zlepšit by se měly civilní schopnosti EU rychle reagovat na krizi, ale také možnosti plánování či sběru informací a rychlé orientace v měnících se situacích. "Nejde o velké struktury, o velká velitelství, ale o zlepšení práce stávajících struktur," upozornila Mogheriniová.