Podle nových pravidel bude moci poprvé sama EU postihnout zákazem cestování a zmrazením majetku osoby spojené s těmito dvěma teroristickými organizacemi. Vytvoří si jejich vlastní seznam.

Dosud se podobné sankce v EU mohly týkat jen lidí a právnických osob, které jsou na seznamech OSN, či o nich musela každá členská země EU rozhodovat samostatně.

Tato opatření bude možné použít proti takzvaným zahraničním bojovníkům se státní příslušností v zemích EU, kteří odešli do zahraničí, aby se připojili k Islámskému státu a Al-Káidě, či od těchto organizací získali výcvik. Bude jim zakázáno cestovat do jakékoli jiné členské země EU i v Schengenském prostoru. Zahraničním bojovníkům, kteří budou na seznamu a pocházejí ze zemí mimo EU, bude možné zakázat vstup do jakékoli země Evropské unie.

Na seznam lidí, kterých se nové kroky budou týkat, budou moci být zařazeny také osoby, které verbovaly bojovníky pro obě zmíněné teroristické organizace anebo se dopustily výrazného porušování lidských práv mimo EU, „včetně únosů, znásilňování, sexuálního zneužívání, vynucených sňatků a otrokářství“.

Konkrétní jména na budoucí seznam dodají - stejně jako v jiných případech podobných sankcí - jednotlivé členské země Unie, které se poté na konečné podobě soupisu musí shodnout jednomyslně, dodala ČTK.