Večerní gymnázium v Osnabrücku zavedlo zákaz zahalování už před časem a jeho rozhodnutí se nelíbilo jedné ze studentek. Soud však nyní potvrdil, že interní předpisy školy platí. Podle něj má náboženská neutralita školního vzdělávání přednost před svobodou vyznání.

Spolková země Porýní Falc uvedla, že burku (oděv halící celé tělo ženy) a nikáb (závoj zakrývající obličej s výjimkou očí) vnímá jako narušení možnosti komunikace mezi žáky a učiteli, a proto je považuje za překážku pro výuku.

Zemské ministerstvo školství zároveň upozornilo, že šátky, jimiž si muslimky zakrývají hlavy a které ponechávají obličej odkrytý, nijak problematicky nevnímá.

Debata o zákazu burek a nikábů na veřejných prostranstvích se v Německu vede už delší dobu a vláda podle ministra vnitra Thomase de Maiziéra připravuje návrh na jejich zákaz.

De Maiziére minulý týden uvedl, že nejspíše dojde na kompromisní politickou dohodu o částečném zákazu. To by znamenalo, že se burky nebudou smět nosit na veřejných místech, jako jsou školy a úřady. [celá zpráva]

V Německu žijí asi čtyři milióny muslimů, tvoří pět procent celkové populace.