Názory na možné zavedení povinných kvót byly totiž mezi členskými zeměmi tak rozdílné, že se nakonec všichni přiklonili k německému návrhu soustředit se raději na ty části plánů komise, o nichž se zřejmě bude možné dohodnout.

Evropská komise na počátku měsíce předložila k politické diskusi svou představu reformy evropského azylového systému. Stávající takzvaný dublinský systém předpokládá, že žádosti o azyl řeší první země, kde se žadatel dostal na území EU. V nynější migrační krizi se tento mechanismus ukázal jako jen málo funkční.

Dublin potřebuje úpravy

Potřebu úprav dublinského systému státy akceptují, poznamenal Nováček. Řada zemí ve středu ale podle něj začala mít pochybnosti o nutnosti hlubokých změn ve chvíli, kdy začala fungovat dohoda EU a Turecka a počty migrantů se zásadně snížily.

Komise nyní viděla "široké spektrum názorů zemí osmadvacítky, které její plány různým způsobem neakceptovaly", řekl náměstek. Česko, které odmítá všechny možnosti povinných kvót, navíc žádá, aby o tématu jednal summit EU a rozhodl o celkovém směřování. Nejbližší jednání prezidentů a premiérů osmadvacítky je plánováno na konci června.

Konkrétní novou podobu pravidel chce Evropská komise po projednání se členskými zeměmi a europarlamentem předložit ještě do léta, diplomaté přitom někdy zmiňují už květen.

Komise přišla se dvěma variantami přerozdělování žadatelů o azyl. V mírnější by byl stávající systém doplněn o trvalý mechanismus, který by automaticky redistribucí žadatelů o azyl ulehčil zemím ve chvíli, kdy počty příchozích přesáhnou určitou mez.
Druhou variantou by bylo nahrazení současného systému, kdy azylovou žádost řeší první země, ve které se uprchlík dostal na území EU. Místo toho by byli migranti rovnou přerozdělováni po všech zemích unie podle klíče založeného na velikosti, ekonomickém výkonu země, míře nezaměstnanosti a dalších kritériích.
Součástí dokumentu, který záměry komise obsahuje, jsou také plány na pojistky proti takzvanému druhotnému pohybu žadatelů o azyl po území EU a další témata jako lepší práce s informačními systémy, změny pravomocí Evropského podpůrného a azylového úřadu (EASO) a podobně.