Podle mluvčího SL Bernda Posselta si lichtenštejnský panovník cenu zaslouží jako „přesvědčený a kritický Evropan, který vyslal výrazné impulzy pro porozumění mezi národy ve střední Evropě“. Hans Adam II. se vždy zasazoval proti nacionalismu a za lepší integraci Evropanů do nadnárodního společenství, dodal Posselt.

„Po letech napětí, které souviselo s vyhnáním a vyvlastněním i lichtenštejnských občanů poválečným Československem, se Hansi Adamovi II. zpracováním společných dějin a péčí o spojující historicko-kulturní kořeny podařilo docílit pokroku v procesu porozumění mezi (Lichtenštejnským) knížectvím a Českou republikou,“ píše se dále v prohlášení SL.

Kníže převezme cenu v sobotu 14. května, v den 700. výročí narození Karla IV., na tradičních sudetoněmeckých dnech, které se letos konají v Norimberku. SL svou Evropskou cenou Karla IV. vyznamenává osobnosti, které se podle něj nejvíce zasloužily o posílení spolupráce mezi národy a státy střední Evropy.

Hans Adam II. stojí v čele Lichtenštejnského knížectví od roku 1989. Podle lichtenštejnské ústavy mu náleží mj. tituly vévody opavského a krnovského.

Rod Lichtenštejnů vlastnil v bývalém Československu rozsáhlé majetky. Po 2. světové válce mu byly zkonfiskovány na základě dekretů prezidenta Edvarda Beneše, protože Lichtenštejnové tehdy byli považováni za kolaboranty. Podle historiků jsou ale důkazy o jejich údajné spolupráci s nacisty sporné.