„Rodiny je stáhnou ze škol, protože se z nich mají stát dobré hospodyně,“ připouští Abdellah Redouane, generální tajemník Velké římské mešity a hlas italského islámu usilujícího o dialog s křestanským okolím.

KOMENTÁŘ DNE:
Očima Saši Mitrofanova: Srážka aligátora s čápem

Izzedin Elzir, mladý předseda UCOII (největší organizace muslimů v Itálii), dodává: „Bohužel je to tak, že v početných rodinách v okamžiku, kdy se u dívky projeví první menstruace, končí s docházkou.“

„Někdy se dokonce stane, že je příbuzní pošlou do země, odkud rodina pochází, aby dostaly přísné muslimské vychování. A pak se vrátí buď už vdané, nebo se provdají za krajany žijící v Itálii. Takže se s italským okolím často vůbec neseznámí,“ poznamenal.

Imámové mohou pomoci – když chtějí

Čísla uveřejněná ministerstvem hovoří jasně: 45,5 procenta dívek z egyptských rodin opouští školu po prvních pěti ročnících. U senegalských rodin je to dokonce 47 procent a prakticky jen v případě poněkud otevřenějších mentalit (Tunisko) procento opouštějících školu je nižší než 40 procent.

Jen 33 procent dívek z egyptských rodin dokončí povinnou devítiletou docházku a jen o něco málo lepší to bývá u rodin pákistánských či marockých. Samozřejmě v případě chlapců je situace naprosto odlišná.

Kdo říká, že žena má být podrobena muži, je pouze plodem špatné machistické kulturyAbdellah Redouane, tajemník římské mešity

„Jediný způsob, jak tuto situaci zlepšit, je působit prostřednictvím imámů a přesvědčit je, že je v zájmu všech muslimů, aby se v Itálii integrovali,“ dodává Elzir.

„Před časem se nám podařilo prosadit návrat dívek z Bangladéše do školy díky imámovi. Přesvědčil rodiny, že pokud chtějí žít nadále v Itálii a nemít problémy, musejí se naučit italsky, obeznámit se s místní kulturou a přizpůsobit se poněkud místním zvykům, i když samozřejmě nikdo po nich nechce, aby měnily víru,“ uvedl.

Abdellah Redouane pak popírá, že by odlišný přístup k chlapcům a dívkám předepisoval korán.

Ghetta varováním

„Kdo říká, že žena má být podrobena muži, je pouze plodem špatné machistické kultury převládající bohužel v početných muslimských zemích. Jednu věc opravdu nechci: aby se v italských městech vytvořila muslimská ghetta podobná těm ve Francii či v Británii. Itálie má problémy a slabosti, ale Italové jsou lidé otevření, a proto uzavírat se do vlastní ulity nemá smysl.“