U každého případu hrozí ČR nejspíše vysoká pokuta. Česko už ale podle diplomatů ve všech třech bodech podniká potřebné kroky, a spory by tak neměly mít faktické následky.

Novela je už ve Sněmovně

Směrnice k bezpečnosti železnic vyžaduje například od členských států, aby vytvořily nezávislý orgán pro vyšetřování nehod a definovaly společné principy řízení a kontroly bezpečnosti železnice.

ČR to podle komise plně nerealizovala. Především české zákony nezaručují, že nový inspekční orgán zahájí vyšetřování nejpozději do týdne po obdržení zprávy o nehodě a že závěrečné vyšetřovací zprávy obdrží všechny zúčastněné strany. Příslušná novela zákona je ale už v Poslanecké sněmovně PČR a mohla by být v dohledné době přijata.

Registr je ve zkušebním provozu

ČR se podle komise prohřešila vůči unijní legislativě i u směrnice k propojení registrů v silniční dopravě s cílem zajistit jednotná kritéria pro možnost stát se provozovatelem silniční přepravy a podnikat v dopravě.

Do českého právního systému měla být směrnice zapracována do 31. prosince 2012. Registr je však teprve ve zkušebním provozu. Zpoždění je důsledkem nutnosti opakovat zrušené výběrové řízení.