Andrejev ve zmíněném rozhovoru obvinil Polsko, že "zabránilo vytvoření koalice proti nacistickému Německu". "Polsko rovněž bylo spoluodpovědné za katastrofu ze září" 1939, dodal velvyslanec a ospravedlňoval sovětskou invazi ze 17. září 1939 nutností garantovat bezpečnost Sovětského svazu.

Druhá světová válka začala poté, co nacistické Německo a Sovětský svaz uzavřely v roce 1939 pakt Molotov-Ribbentrop, jenž obsahoval tajný dodatek o rozdělení Polska oběma zeměmi. Německo nejdřív napadlo Polsko ze západu, čímž začalo 2. světovou válku. Sovětský vpád na polské území se uskutečnil o 16 dní později. Andrejev ale prohlásil, že nešlo o agresi.

Chybná interpretace

"Neměl jsem v úmyslu někoho urazit," uvedl Andrejev podle agentury PAP po schůzce na ministerstvu zahraničí. "Vysvětlil jsem, že šlo o chybnou interpretaci. Nemyslel jsem tím, že Polsko bylo částečně odpovědné za vypuknutí druhé světové války. Měl jsem na mysli, že polská vláda ve třicátých letech vedla Polsko ke katastrofě," dodal.

Uvedl rovněž, že Rusko hluboce respektuje pocity, které Poláci chovají k polským obětem NKVD. Na druhou stranu ale očekává respekt k "pocitům Rusů, které se týkají památky 600 000 vojáků a důstojníků, kteří byli zabiti v bojích za osvobození Polska". Narážel tak na zprávu, že minulý týden neznámí pachatelé zhanobili hřbitov padlých sovětských vojáků v obci Milejczyce na východě Polska.

V katyňském lese u Smolenska postřílela sovětská tajná policie NKVD na jaře 1940 tisíce polských důstojníků, kteří dříve upadli do sovětského zajetí po vpádu sovětských vojsk do Polska v roce 1939.