Nejvíce uprchlíků má přijmout Německo – celkem 31 443. Francie jich má přijmout 24 031 a Španělsko 14 931, Polsko pak 9287, 4469 je určených pro Švédsko. Země Visegrádu, tedy ČR, SR, Polsko a Maďarsko, přitom povinné kvóty odmítají stejně jako Španělsko.

Nová čísla se snaží zohlednit nejen ekonomickou situaci koncové země, ale také to, o které země mají migranti nejmenší zájem. Proto jsou nízké počty v řádu stovek pro Pobaltské země, ale Rumunsko jich má přijmout 4646.

Výběr z přerozdělení migrantů podle EK

Výběr z přerozdělení migrantů podle EK

FOTO: David Ryneš, Novinky

Kvóty se netýkají Itálie, Maďarska a Řecka, které čelí náporu uprchlíků, když je jich 54 tisíc v Maďarsku a přes 50 tisíc v Řecku a 154 600 v Itálii.

Čeští i slovenští představitelé možnost povinných kvót pro přerozdělování imigrantů v rámci Evropské unie dlouhodobě odmítají, stejný postoj mají i některé další unijní země.

Komise navrhovala přerozdělení uprchlíků už letos na jaře. Tehdy šlo o 40 000 běženců, z nichž 1 328 měla převzít ČR. Evropský summit však kvóty odmítl. Podle některých zdrojů komise znovu navrhne přerozdělit i těchto 40 000 lidí, takže by ČR v úhrnu měla přijmout zhruba 4 300 uprchlíků.