Zatím poslední obětí se tuto neděli stal zhruba šedesátiletý muž, kterého v městečku Cuéllar zasáhl býčí roh do srdce.

Běhy s býky jsou tradiční součástí španělských festivalů a svátků na počest svatých: do ulic měst jsou vypuštěni býci a lidé před nimi utíkají. V letošním roce se rozhodlo běh s býky do svých festivalů zařadit téměř 16 000 španělských měst, což je o 2000 více než loni.

Video

Expirované video

Běh býků ve Španělsku ulicemi má tradici, končívá však i tragicky. Zdroj: Reuters