Audience v Apoštolském paláci trvala téměř hodinu a podle českého velvyslance ve Vatikánu Pavla Vošalíka šlo o velmi přátelské setkání.

Audience se zúčastnili emeritní pražský arcibiskup a kardinál Miloslav Vlk, plzeňský biskup František Radkovský a rovněž zástupci československé církve husitské a českobratrské církve evangelické. Kromě nich byli v české delegaci za akademickou obec historik Jaroslav Šebek a místopředsedkyně Senátu Miluše Horská.

„Mnohé spory z minulosti je třeba přehodnotit ve světle nového kontextu, v němž žijeme. Shody a porozumění dosáhneme, když budeme řešit tradiční sporné otázky s novým vhledem,“ řekl papež. Kromě toho František znovu vyjádřil lítost nad „krutou smrtí“ Jana Husa. Přihlásil se tak ke slovům z minulého týdne, kdy v souvislosti s Husovým upálením mluvil o „zranění církve“.

Podle Jaroslava Šebka z Historického ústavu AV ČR bylo setkání signálem, že se dějiny pohnuly dopředu a Hus už není kamenem úrazu. „Předseda Ekumenické rady církví Joel Ruml k papeži spontánně promluvil a daroval mu skleněný reliéf s Husovou plastikou. A právě fakt, že evangelický představitel pozval pontifika na návštěvu České republiky, považuji za výmluvnou ukázku toho, kam až jsme se dostali,“ řekl Právu. „Vidět představitele husitské církve, jak se procházejí po Vatikánu v černých talárech s rudým kalichem, bylo vizuálně velmi působivé,“ dodal.

Ve Vatikánu se v pondělí na papežské koleji Nepomucenum uskutečnila bohoslužba smíření a odpuštění u příležitosti Husovy mučednické smrti. Také té se účastnili členové české delegace, Vatikán zastupoval emeritní předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů kardinál Walter Kasper.

František proti popíračům oteplování

I když je dění kolem Husa z české perspektivy důležité, daleko klíčovější událost čeká pontifika tento čtvrtek. František představí novou encykliku Laudato Si, v níž se jasně vymezí proti skeptickým hlasům ohledně globálních změn klimatu.

V nejvyšším papežském věroučném dokumentu podle insiderů uvede, že „lidstvo opakovaně uhodilo přírodu do tváře“. Hlava církve již dříve označila znečištění životního prostředí za „hřích“.

Svou autoritou nyní papež bude tlačit na prosincový klimatický summit v Paříži, který by podle něj měl razantně rozhodnout o snižování emisí. Název encykliky pochází z modlitby svatého Františka z Assisi, který v ní hovoří o „naší sestřičce matce zemi, která nás živí“.

Papežovy názory na změny klimatu chce ostře konfrontovat americký konzervativní thinktank Heartland Institute.