Premiér Sobotka se sešel se zástupci Polska, MaďarskaSlovenska ve čtvrtek ráno kvůli koordinaci postojů v otázkách migrace před červnovým jednáním Evropské rady. Pozice chtějí ladit ještě příští pátek na setkání premiérů visegrádské čtyřky v Bratislavě.

Už dnes se ale podle Sobotky země Visegrádu shodly na tom, že se Evropská komise „svým návrhem na zavedení kvót výrazně odchýlila od původního návrhu Evropské rady, který hovoří o dobrovolnosti z hlediska realokace a přesídlování”.

Důležité je podle V4 dobré fungování schengenského systému, na němž by se měly podílet všechny evropské země.

Odpor visegrádské čtyřky se podle českého premiéra týká obou plánů Evropské komise. První počítá s přesídlením 20 tisíc lidí ze zemí mimo EU s nárokem na mezinárodní ochranu v příštích dvou letech do členských států Unie. Na Českou republiku by jich připadlo 525. Druhý plán počítá s rozdělováním 40 tisíc migrantů pobývajících v ItáliiŘecku v příštích dvou letech. Týkalo by se to jen občanů Sýrie a Eritreje, u nichž je velká pravděpodobnost úspěšného vyřízení azylové žádosti.