"Jsme na dobré cestě dialogu. V něm se nevyhýbáme ani obtížným kapitolám našich dějin," řekla bavorská státní ministryně pro sociální věci Emilia Müllerová. Podle ní sudetští Němci slouží jako stavitelé mostů mezi Bavorskem a Českem, přičemž cílem Mnichova je, aby spolu obě země dobře vycházely.

Müllerová připomněla také vstřícná gesta ze strany Česka. Vyzdvihla, že se současná česká vláda vzdala z výjimky z lisabonské smlouvy, kterou v roce 2009 prosadil bývalý český prezident Václav Klaus, který se obával, že dokument otevře cestu majetkovým požadavkům sudetských Němců.

Müllerová také ocenila krok města Brna z tohoto týdne, kdy tamní zastupitelstvo vyjádřilo lítost nad odsunem německy mluvícího obyvatelstva. Při pochodu z Brna do Rakouska tehdy zemřelo téměř 1700 lidí.

"To, co vaši předkové museli prožít, je pro nás dnes nepředstavitelné," řekla shromážděným sudetským Němcům Müllerová. "Vyhnání bylo bezpráví a tím i zůstává," zdůraznila a dočkala se velkého potlesku. Připomněla však, že vysídlení sudetských Němců bylo důsledkem druhé světové války, kterou rozpoutalo nacistické Německo.

Připomínají si výročí konce války

Zahájení sudetoněmeckého sjezdu se zúčastnila téměř tisícovka lidí. Mezi návštěvníky sjezdu jsou i zástupci české politiky, mimo jiné bývalý místopředseda Evropského parlamentu Libor Rouček, náměstek místopředsedy vlády pro vědu a inovace Arnošt Marks nebo bývalý český velvyslanec v Německu František Černý.

Vrcholem prvního dne bylo udělení Evropské ceny Karla IV. rakouskému diplomatovi Valentinu Inzkovi. Ten od roku 2009 zastává funkci vysokého představitele OSN pro Bosnu a Hercegovinu. Nejvyšší ocenění získal za to, že se v různých pozicích zasazoval o mírové uspořádání ve střední Evropě. Diplomat se slovinskými kořeny mluvčí i česky, překládal i Havlovy eseje.

Sudetoněmecký sjezd potrvá do neděle, kdy vystoupí s projevy nejvyšší představitel sudetských Němců Bernd Posselt a bavorský zemský premiér Horst Seehofer, který je jejich patronem.

Sjezd se letos nese i ve znamení 70. výročí konce druhé světové války. Posselt v pozvánce na sjezd apeloval na to, aby se lidé poučili z událostí na konci války i po jejím skončení a nedopustili jejich opakování v současných konfliktech v Evropě i jinde ve světě. "Současné i budoucí generace si musí vzít poučení z toho, co naše starší generace zažila na vlastní kůži. Ve smyslu 'už nikdy více' musí vystoupit proti teroru a násilí," uvedl Posselt.