Vy ostře napadáte příliv přistěhovalců do Unie. Myslíte, že se bez nich Francie či Evropa dokážou obejít?

Často jsme zdůrazňovali, že nejsme proti imigrantům jako takovým, ale proto, že v současné době máme vysokou nezaměstnanost, jaká nebyla dlouhá léta. Je zde i velká chudoba a deficity systémů sociální ochrany vyvolávají závrať. Takže v současné době nemáme co nabídnout těm, kteří se chtějí připojit k EU – ledaže by byli ochotni stát se otroky v zadní kuchyni nějaké restaurace a být vykořisťováni. EU jim v současnosti opravdu nemá co nabídnout.

Evropská unie je podle vašich slov největším zlem od dob druhé světové války. Proč?

Protože přivedla kontinent na pokraj krachu – ekonomického, sociálního i kulturního. Jedná ve jménu globalizace coby formy nového totalitarismu proti lidu. V Unii nebylo nikdy tak výrazné napětí jako při evropských akcích, ať už jde o Ukrajinu, o mezinárodní politiku nebo o statisíce ilegálních imigrantů, kteří dorážejí na její teritorium.

A chcete tedy Unii zrušit, jak to žádá i Václav Klaus?

Řekla bych, že EU se nedá vylepšit.

Jaký je váš pohled na ekonomiku?

Kladete mi otázku, jejíž zodpovězení by trvalo dvě a půl hodiny. Pokusím se ale o stručné resumé. Jsme pro volné podnikání. Ale lidé musí být schopni jednat ekonomicky a k tomu potřebují měnu. Jsme tedy stoupenci ekonomického vlastenectví – jako je prosazuje řada zemí, třeba Brazílie, USA i Čína. Chceme také odstranit nekalou mezinárodní konkurenci a chceme inteligentní celní poplatky. Jsme pro strategický plán, schopný zasáhnout – pokud je to nutné – ve prospěch udržení podniků strategického významu, na nichž závisí národní nezávislost.

Vy považujete anexi Krymu Ruskem za následek evropské politiky. Znamená to, že hranice v Evropě lze v nynější době měnit silou?

Situace je komplexnější, než jak to rýsuje vaše otázka. Až do nedávné doby Krym nepatřil k Ukrajině. Především ale vláda, která vznikla z puče na Ukrajině, vyhrožovala, že napadne základní práva obyvatel Krymu. A to ospravedlňuje konání referenda (o připojení Krymu k Rusku - pozn. red.). Nyní vnímám rozpory mezi evropskými vůdci nad příkazy jejich amerických pánů. Ti nebyli tak pozorní a dbalí, když šlo o hranice Kosova.

Před časem prezident Vladimir Putin řekl, že nejnásilnější zahraniční politiku vedou USA, protože mají třikrát silnější armádu než Rusko, mají vojenské základny ve více než sto zemích po světě a provádějí invaze a převraty v suverénních státech. Co si o tom myslíte?

Myslím, že je to pravda. USA nesou odpovědnost za mezinárodní události, které probíhají po léta. Myslím, že vzestup Islámského státu v Iráku souvisí s chybami pana Bushe. Myslím, že libyjská záležitost, na níž se podílel i pan Sarkozy, i události v Sýrii jsou pro naši bezpečnost devastující. Myslím si také, že USA stojí za ukrajinskou záležitostí i za jinými pseudorevolucemi, které nebyly nijak živelné a přirozené.

Dokážete si představit, že by ve vedení vaší strany byl muslim anebo žid?

No a proč ne? Jsme hnutí, které bránilo harkie. To byli francouzští muslimové, kteří se postavili na stranu francouzské armády ve chvíli, kdy vypukla válka v Alžírsku. Národní fronta (FN) brání všechny Francouze bez ohledu na jejich původ, národnost či rasu. Je to velmi jasné – jsme od základu demokratickým hnutím.