K částečné změně skupenství krve podle neapolského arcibiskupa Crescenzia Sepeho došlo při papežově sobotní návštěvě jihoitalského města. Při obřadu František políbil skleněnou schránu s relikvií.

„Krev z poloviny zkapalněla, což ukazuje, že svatý Januárius miluje našeho papeže a Neapol,“ prohlásil arcibiskup Sepe a ukázal stříbrnou schránu s relikvií věřícím shromážděným v místní katedrále.

Papež František s relikvií svatého Januária

Papež František s relikvií svatého Januária

FOTO: Stefano Rellandini, Reuters

Papež známý svou přímostí celou věc okomentoval s nadsázkou, poznamenala agentura AFP. Jemu a dalším návštěvníkům Neapole se prý nepodařilo získat plnou pozornost světce, který byl sťat při pronásledování křesťanů za římského císaře Diokleciána v roce 305 n. l.

„Biskup právě oznámil, že krev z poloviny zkapalněla. Zdá se, že nás svatý miluje jen způli. Musíme se obrátit (k Bohu) víc, aby nás víc miloval,“ poznamenal papež.

Uvnitř stříbrného relikviáře jsou dvě ampule s krví svatého Januária

Uvnitř stříbrného relikviáře jsou dvě ampule s krví svatého Januária

FOTO: Stefano Rellandini, Reuters

Tisíce římských katolíků vyrážejí třikrát do roka do Neapole za pravidelným speciálním obřadem konaným v místní katedrále. Věří, že pokud se budou dostatečně modlit, zaschlá krev, která bývá u této příležitosti veřejně vystavena, změní své skupenství v kapalné.

Krev svatého Januária je uchovávána ve dvou skleněných ampulích. Skeptikové ale podle agentury Reuters se zázrakem nepočítají. Proměna se údajně odehrává na základě chemické reakce díky látkám, které jsou spolu s krví v ampulích. Ta prý zkapalní, pokud se s relikviářem hýbá a látky se s krví promísí.

Vědci přinesli ještě několik dalších možných vysvětlení tohoto jevu. Žádné ale nebylo možné ověřit, protože církev odmítá nechat relikviář s ampulemi otevřít, aby nedošlo k poškození ostatku.

Obřad spojený se zkapalněním krve tohoto svatého se datuje do čtrnáctého století.