„Česká strana se ohradila proti úmyslu adoptovat chlapce a zdůraznila, že Česká republika s adopcí těchto svých občanů nesouhlasí,“ uvedl Kapitán po úterním jednání.

„Na to norská strana sdělila, že adopce v obdobných případech zpravidla nepřipadá v úvahu, zejména za situace, kdy vazby na matku stále existují,“ podotkl ředitel.

Kapitán v Norsku jednal s vedením Ředitelství pro děti, mládež a rodinné záležitosti (Bufdir), zástupcem krajského guvernéra pro kraj Buskerud na jihovýchodě Norska, zástupcem ministerstva pro děti, rovné příležitosti a sociální začleňování a zástupcem ministerstva zahraničí.

„Současně bylo prezentováno, že i z tak celkově nízkého počtu adopcí v Norsku dochází k adopcím v případech, kdy došlo k odebrání dětí z rodiny způsobem podobným tomuto případu jen minimálně,“ dodal.

Výuka češtiny

Zástupce krajského guvernéra pro Buskerud podle Kapitána současně slíbil zprostředkovat jednání, která ve spolupráci s velvyslanectvím České republiky v Oslu povedou k možnosti výuky českého jazyka pro oba bratry.

„Další jednání, pro něž byl úterním jednáním vytvořen základ, budou směřovat zejména k tomu, aby v českém jazyce mohl do budoucna probíhat i styk s chlapci,“ dodal Kapitán.