Filozof Želev sice v 23 letech vstoupil do Komunistické strany Bulharska, ale po sedmi letech z ní odešel a přidal se k disentu. Založil pravicový Svaz demokratických sil, za nějž v roce 1990 kandidoval do parlamentu.

V srpnu téhož roku byl Velkým národním shromážděním zvolen prezidentem Bulharska. Ve funkci nahradil reformního komunistu a bývalého ministra zahraničí Petra Mladenova, který dříve svrhl dlouholetého stranického vůdce Todora Živkova.

Po dvou letech byl Želev zvolen znovu, tentokrát již v přímých volbách a s pětiletým mandátem. Kandidoval ještě ve volbách v roce 1997, ale porazil ho stranický kolega Petr Stojanov. Právě Stojanov ocenil Želevův podíl na tom, že se „Bulharsko dostalo zpátky do rodiny svobodných a demokratických evropských zemí“.