Vzhledem k tomu, že neměli italské občanství, úřady je vypověděly, protože neměli platné pobytové povolení. Posadily je do letadel do zemí, odkud přijeli.

KOMENTÁŘE DNE:

Rozvrácená společnost? - Nad důsledky migrační krize se zamýšlí Thomas Kulidakis - Čtěte zde >>

„Nejedná se ale o imámy, kteří mají italskou příslušnost, vykonávající svou činnost v registrovaných mešitách, jsou regulérně evidováni a naopak nás upozorňují na nebezpečné elementy, které přišly ze zahraničí. Vyhoštění kázali v improvizovaných prostorách a věnovali se distribuci rozvratných tisků,“ informoval Státní výbor pro strategickou ochranu před terorismem.

Pokud jde o bezpečnost papeže, mluvčí vnitra uvedl: „Teď nemáme zprávy o akutním nebezpečí hrozícím ve Vatikánu. Situaci monitorujeme, a pokud bych měl pohotovost vyjádřit desetibodovou stupnicí, řekl bych, že jsme na bodu sedm. Tedy vysoko, i když ne na maximu.“