Ze zveřejněných údajů podle agentury DPA vyplývá, že ani jedna ze tří nejdůležitějších tajných služeb v Británii nemá předpisy, jež by zcela zakazovaly zásahy do advokátního tajemství.

Na praktiky si údajně stěžovali dva muži, kteří byli v roce 2004 vydáni do Libye a tam souzeni.

V interních a dosud tajných směrnicích GCHQ je podle speciálního soudu výslovně uvedeno, že agenti se v zásadě mohou "zaměřit na komunikaci advokátů, ale musí přitom brát v potaz nutnost a přiměřenost".

Postup zpravodajců kritizovali například konzervativní poslanec David Davis a organizace na obranu lidských práv Amnesty International. Ochrana komunikace mezi advokáty a jejich klienty před zásahy státu je v Británii už od 16. století pokládána za jeden z významných výdobytků právního státu.