„Je známo, že jsem 17. listopadu se zákrokem nesouhlasil. I na přímé dotazy z politických kruhů nebo složek podřízených ministerstvu vnitra jsem řekl, že zasahovat se nesmí,“ prohlásil Lorenc.

Současně se omluvil za perzekvování lidí Státní bezpečností, ačkoliv to prý nebylo jeho úmyslem. „Určitě jsem nechtěl nikomu úmyslně ublížit. Pokud se tak stalo mým chybným rozhodnutím nebo z titulu odpovědnosti mé funkce, omlouvám se,“ řekl.

K pádu komunistického režimu podle něj přispělo několik faktorů. Klíčová podle něj byla obava, že studená válka přeroste v horkou. Současně ale Lorenc paradoxně upozornil, že Sovětský svaz ztratil o střední Evropu zájem. K tomu se podle Lorence přidaly vnitropolitické změny, když stále méně lidí považovalo socialismus za prospěšný.

„Změna mohla proběhnout dvěma způsoby. Přes dočasnou vládu reformních komunistů nebo rychlým odevzdáním moci, jak se to nakonec také stalo,“ řekl.