Opoziční návrh nepodpořili poslanci vládní strany Směr-sociální demokracie.

„Bez Štefánika by Československo nevzniklo. Bez Československa by se nevytvořily podmínky pro vznik dnešního Slovenska. Neměli bychom dnešní stát ani řeč. To je potřeba si uvědomit společně s kontinuitou vývoje,“ uvedl předkladatel návrhu Ľudovít Kaník z opoziční Slovenské demokratické a křesťanské unie.

Kaník upozornil, že další dějinné milníky, které formovaly Slovensko do dnešní podoby, jsou státními svátky. „Všechno to jsou státní svátky, kromě 28. října,“ konstatoval.

„Pro Slováky byl vznik Československa mnohem důležitější, než pro Čechy. Pokud by Československá republika nevznikla, nevznikly by ani hranice, které jsou dnes hranicemi Slovenské republiky a zákonitě by území dnešního Slovenska bylo součástí jiného státního útvaru,“ dodal Kaník.

Od rozdělení Československa v roce 1993 se na Slovensku 28. říjen neslaví jako státní svátek, pouze jako památný den. Už v minulosti neprošly návrhy na obnovení toho svátku.