„I 46 let od srpnových událostí v roce 1968 nese tento čin výjimečné poselství upřímné vzájemnosti,“ uvedl Kiska, když vyznamenání předával.

„Tito mladí lidé odhodlaně a odvážně vyjádřili svůj názor na jednu z nejtragičtějších událostí našich novodobých dějin. Patří jim za to naše úcta,“ dodal slovenský prezident. Účastníci moskevského protestu trpěli v komunistických vězeních nebo byli zavíráni do psychiatrických léčeben či donuceni emigrovat.

„Vlast moji maminky dnes opět porušuje mezinárodní smlouvy a moc opět vězní lidi za jejich politické přesvědčení,“ upozornil ve svém projevu Jaroslav Gorbaněvskij.

„I v současnosti vidíme, že je zde trojský kůň, a tak jako předtím byl naplněn zelenými chlapci, i teď se děje totéž a tito zelení chlapci jsou blízko vaší hranice,“ varoval Fainberg.

Gorbaněvská protestovala se skupinou přátel 25. srpna 1968 v Moskvě na Rudém náměstí proti okupaci Československa. Za své postoje byla umístěna do psychiatrické léčebny, kde žila tři roky v izolaci. Po propuštění se zapojila do disentu, ale v roce 1975 byla nucena ze Sovětského svazu emigrovat. Zemřela loni v Paříži. Fainberga věznili a prohlásili ho za duševně nemocného. Ze Sovětského svazu emigroval v roce 1974 a žije ve Francii.