Původní návrh, který předložila skupina liberálních biskupů v čele s německým kardinálem Walterem Kasperem, zahrnoval bezprecedentní vstřícnost vůči svazkům homosexuálů a ke katolíkům, kteří se rozvedli a poté vstoupili do občanského manželství, jež církev neuznává.

Konzervativnější biskupové ale takové návrhy vesměs kritizovali a synoda se rozhodla odložit diskuse o těchto otázkách na další zasedání v říjnu příštího roku.

Ohledně homosexuálů původní návrh prohlašoval, že církev přijímá jejich orientaci a uznává, že jejich svazky, jakkoli morálně problematické, mohou těmto párům poskytovat "drahocennou" podporu. Proti tomu se většina biskupů postavila, ale nakonec neprošel ani zmírněný návrh, podle něhož "lidé s homosexuálními tendencemi musí být přijímání s respektem a citlivostí".

Neprošly ani dva další sporné odstavce, které se vyslovovaly pro to, aby rozvedení a znovu sezdaní katolíci měli možnost svatého přijímání.