Oběti Vatikán obviňují, že i nadále pachatele těchto trestných činů chrání, takže unikají trestu. Vatikán podle nich sexuální zločiny kryje, neinformuje o nich příslušné orgány činné v trestním řízení a neposkytuje obětem adekvátní odškodnění.

KOMENTÁŘ DNE:

Jak probíhá Zemanova prezidentská nekampaň - se svoláním první schůze Sněmovny čekal až do nejzazšího možného termínu, vláda tak nejspíš požádá o důvěru až těsně před prvním kolem prezidentských voleb, píše Jiří Pehe. Čtěte zde >>

Výbor proti mučení, který v posledních týdnech zkoumal záznamy z Vatikánu, uvedl, že by vatikánští představitelé měli kněze mnohem více sledovat a „zastavit a sankcionovat” chování, které bude v rozporu s Úmluvou proti mučení a jinému krutému, nelidskému a ponižujícímu zacházení.

Orgán OSN zároveň odmítl postoj Svatého stolce, že má pravomoci jen v malém vatikánském státě. Každý kněz podezřelý ze spáchání trestného činu pohlavního zneužívání by měl být okamžitě odvolán ze své funkce až do vyšetření celého případu a neměl by být poslán do jiné diecéze, aby se vyhnul trestu.

Vatikán by měl „přijmout účinná opatření, aby zajistil, že tvrzení týkající se porušení Úmluvy proti mučení budou předány příslušným civilním úřadům, aby byli pachatelé důkladně vyšetřeni a potrestáni”. Deset expertů, kteří zprávu vypracovali, v ní rovněž uvádí, že Vatikán má podle této mezinárodní smlouvy odpovědnost za své zaměstnance po celém světě.

Vatikán čelí opakovaně kritice OSN

Vatikán ve své první reakci na zprávu podle agentury AFP uvedl, že „veškerá zjištění bere v potaz a ujišťuje, že se jimi bude vážně zabývat”.

OSN církev ostře kritizovala již na začátku roku, a to prostřednictvím zprávy Výboru pro práva dítěte. Ten došel k závěru, že Vatikán nedělá dost pro to, aby pachatelé zneužívání byli potrestáni, a staví své zájmy nad zájmy obětí. [celá zpráva]

Zástupci církve tehdy zprávu jednoznačně odmítli s tím, že je založena na nepochopení podstaty církevního učení, je plná předsudků a dává příliš mnoho prostoru argumentaci nevládních organizací, které jsou vůči církvi předpojaté. [celá zpráva]