„Nejprve si rok zkráceného pracovního dne užije 28 zaměstnanců městského domu pro seniory,“ vysvětlil listu Süddeutsche Zeitung Mats Pilhelm, radní pro otázky zaměstnanosti za Levicovou stranu.

Pilhelm nepochybuje o tom, že senioři se budou napříště setkávat s méně unavenými a vystresovanými pečovatelkami. Poznatky od seniorů, ale i pečovatelů budou zaznamenávat a vyhodnocovat psychologové z místní univerzity.

Šestihodinový pracovní den není ve Švédsku novinkou. Město Kiruna na severu země ho před lety také velmi krátce zkoušelo – a z finančních důvodů, bez vědeckého dobrozdání, zrušilo.

„Tehdy Kiruna jednak neměla dostatek času pro příznivější dopady experimentu, jednak pokus zevrubněji nevyhodnocovala. Rozhodla se čistě účetnicky,“ podotkl Pilhelm.