Výbor vyzval, aby Svatý stolec „okamžitě zbavil“ pozic těch, o nichž se ví, že děti zneužívali, anebo jsou z toho podezřelí. Tyto podezřelé by církev neměla krýt, ale měla by je vydat ke stíhání, aby se zodpovídali.

Církev měla ve zvyku přesouvat kněze podezřelé ze zneužívání na jiné místo a krýt je před obviněním ze zločinu.

CRC dal současně najevo zklamání nad tím, že Svatý stolec nepřiznal rozsah zločinů spáchaných na dětech. Vatikán vloni v prosinci odmítl žádost výboru, aby zveřejnil informace o zneužívání. Uvedl, že by tak učinil v soudním řízení na žádost jiné země.

Odpovědnost nesou na daném místě, hájí se

Zástupci Vatikánu o zneužívání vypovídali vůbec poprvé před členy výboru v polovině ledna. Odpovídali například na dotaz, proč Vatikán popisuje sexuální zneužívání jako "delikty proti morálce", namísto jednoduše "zločiny páchané na dětech".

Papežský úřad už v loňském roce uvedl, že v důsledku případů sexuálního zneužívání změnil požadavky kladené na kandidáty kněžství, aktualizoval církevní právo a vyzval biskupskou konferenci, aby stanovila směrnice pro boj s tímto zlem.

Současně ale dal najevo, že nemůže být činěn zodpovědným za jednání katolických institucí nebo jednotlivců ve světě a že zodpovědnost za ochranu práv dětí nesou místní biskupové. Zodpovědný je pouze za události ve vatikánském městském státu.