"Má duševní bolest je nesnesitelná. Je to stále jedna nevyřešená otázka: kolik lidí připravil můj automat o život a jsem já, Michail Kalašnikov, stár 93 let, rolnický synek a vírou pravoslavný křesťan, vinen smrtí těchto lidí, byť třeba nepřátel?" praví se v dopise.

Ten prý donesla do redakce osoba blízká Kalašnikovi, jejíž totožnost ale list neprozradil. Dopis nesepsal konstruktér vlastní rukou, ale byl vytištěn z počítače a Kalašnikov jej jen podepsal. Redaktor Izvestijí Denis Telmanov podle ruské verze webu BBC News připustil, že dopis nemusel napsat sám Kalašnikov, ale jeho slova mohli zapsat duchovní, kteří stařičkého konstruktéra navštěvovali v jeho domově.

Konstruktérova dcera Jelena, která v posledních letech vyřizovala Kalašnikovovu korespondenci, se od dopisu distancovala. Skepticky se vyjádřila i o údajné otcově hluboké víře, hlásané v dopisu: když mu před lety darovala křížek a zavěsila na krk, otec nebyl schopen se pokřižovat.

Litoval už dříve

Kalašnikov se za svého života několikrát zmínil na veřejnosti, že je mu líto, že jej proslavila právě zbraň, a ne nějaký méně smrtonosný vynález.

Odhaduje se, že "kalašnikovů", originálů i kopií, vzniklo na 100 miliónů kusů. Zbraň se dostala do výzbroje stovky států a mnoha povstaleckých i teroristických hnutí a pronikla i do státních znaků či vlajek některých zemí.

Patriarcha Kirill na Kalašnikovovy pochyby odpověděl tím, že církev má jasné stanovisko: pokud zbraň slouží k obraně vlasti, církev stojí za jejím konstruktérem i vojáky, kteří ji používají. Kalašnikov byl "vzorem vlastenectví a správného vztahu k vlasti", řekl listu patriarchův mluvčí. "Svoji zbraň vymyslel na obranu vlasti, a ne proto, aby ji používali teroristé ze Saúdské Arábie," dodal.