Archea jsou třetí skupinou živých organismů vedle bakterií a eukaryot, k nimž patří všichni ostatní živé organismy, tedy rostliny, živočichové a houby. Nacházejí se většinou v extrémních prostředí, žijí v blízkosti horkých pramenů, na dně moří či ve vodách s vysokým obsahem solí, novější výzkumy ale ukázaly, že žijí i v příznivějším prostředí jako je zahnívající bahno a odpadní vody. Thaumarchaeota hrají důležitou roli v zemském koloběhu dusíku.

Jednobuněčné organismy skupiny archea

Jednobuněčné organismy skupiny archea

FOTO: Profimedia.cz

Mikrobioložka Christine Moisslová-Eichingerová objevila stopy archeí v takzvaném čistém prostředí, tedy v prostorách, kde je úroveň prachu, mikrobů či aerosolů na velmi nízké úrovni. Čisté prostředí se běžně využívá nejen pro výzkumnou práci, ale i tovární výrobu citlivých zařízení, jako jsou například kosmické sondy.

Musí být s lidmi

Moisslová-Eichingerová si vysvětlila zmíněné znečištění mikroorganismy tím, že archea musí být v kontaktu s lidmi. Tuto domněnku pak podpořily další takové nálezy na jednotkách intenzivní péče v nemocnicích.

Řezenští vědci proto prověřili vzorky stěrů lidské pokožky a objevili řadu archeí na kůži testovaných osob. „U některých testovaných osob tvořila archea až deset procent všech zjištěných mikroorganismů,” vysvětlila univerzita.

„O vzájemném působení s lidmi se dosud nic nevědělo,” uvedla bavorská univerzita.

Prozatím není jasné, zda zvýšený počet archeí je pro lidskou pokožku přínosem, nebo je naopak škodlivý. Vědci také nevědí, zda větší množství těchto mikroorganismů souvisí s určitými věkovými skupinami lidí.