V Turíně účastníci protestů zastavili vlakovou dopravu, když na hlavním nádraží pochodovali v kolejištích. Dopravní chaos, ale i uzavření řady obchodů zapříčinili rovněž v centru města. Podobné problémy, byť v menším rozsahu, způsobili nespokojenci také v regionech Benátsko a Emilia Romagna na severu země, ale též na Sicílii.

Inspirátorem protestů se stalo "Hnutí vidlí" založené skupinou sicilských sedláků, kteří žádali větší pomoc od vlády. Jejich akce ale postupně přerostla v širší hnutí vyjadřující nespokojenost s nejrůznějšími institucemi.

Demonstrant v Turíně

Demonstrant v Turíně

FOTO: Stringer/italy, Reuters

Italská ekonomika, která je třetí největší v eurozóně, se ocitla v hluboké recesi. Nezaměstnanost mezi mladými lidmi je více než čtyřicetiprocentní a úpadky firem stouply proti loňsku o deset procent.

"My zemědělci jsme vyšli do ulic, abychom řekli 'dost!' státu, vládě, odborům. Už to dál nemůžeme snášet," prohlásil v televizi Giorgio Bissoli, mluvčí jedné z protestních skupin z Benátska. "Náš hlavní požadavek teď je, že ti všichni musejí jít od válu!" dodal.