Už dlouho nerozdělovalo evropské instituce nějaké téma tak jako právě osud elektronických cigaret. Do finiše se dostal proces schvalování nové tabákové směrnice. Evropský parlament, Rada a Komise se musejí domluvit na její nové podobě. Komise a Rada prosazují, aby stále populárnější e-cigarety podléhaly stejné formě regulace jako brufen, aspirin a ostatní farmaka. Parlament žádá, aby byly regulovány podobně jako cigarety, doutníky a volný tabák.

O co přesně v této bitvě vlastně jde? E-cigarety se začínají na světových trzích ujímat. Podle Economistu kuřáci, kteří chtějí návyk omezit, nebo s ním rovnou přestat, je považují za účinnější než různé nikotinové náhražky v podobě náplastí či žvýkaček, výrobků farmaceutických firem. Clive Bates, exředitel britské protikuřácké organizace ASH, řekl, že e-cigarety mohou ve 21. století zachránit milióny životů, ale jen za předpokladu, že příliš horliví regulátoři v Evropě a USA jim nebudou do cesty stavět umělé překážky.

Budou-li totiž e-cigarety muset být prodávány jako léky, výrazně se tím zdraží a omezí jejich distribuce a nikotinovým náplastem a žvýkačkám nevyroste silná konkurence. Linda McAvanová, zpravodajka tabákové směrnice v Evropském parlamentu, která prosazovala nejtvrdší formu protikuřácké regulace a prodej e-cigaret jako léků, se přitom dostala do podezření kvůli kontaktům se zástupci farmaceutických firem.

Cigarety, které nespalují
- e-cigarety jsou malé tyčinky připomínající tvarem opravdové cigarety
- nedochází v nich ke spalování, které se na rakovinotvorných látkách v plicích podílí nejvíc
- v e-cigaretě je roztok s nikotinem ohříván a postupně se vypařuje, takže při vdechování výparů dochází k vyloučení nikotinu do těla mnohem čistší cestou než při vdechování tabákového kouře.