Nemocnice se posléze před soudem bránila, že pacient dopředu neoznámil, že „není katolík, ani to, že si v případě kritického stavu nepřeje poslední pomazání“. „Protože 90 procent Poláků se hlásí ke katolické víře, v nemocnici si nikdo nepřipustil, že právě tento pacient by mohl být nevěřící,“ argumentoval právník nemocnice.

Poté, co Nejvyšší soud rozhodl ve prospěch pacienta-ateisty, rozhořela se v Polsku ostrá diskuse, zda měl pravdu on, nebo zaměstnanci nemocnice. „Personál může v kritické chvíli rozhodnout o mimořádném postupu léčby, ale ne v otázce světonázoru pacienta,“ uvedla přední právnička Jolanta Budzowská.

„Fakt, že ho někdo v bezvědomí pomazal olejem, by pro něho neměl mít žádný význam a neměl by způsobit žádnou újmu,“ namítá katolický publicista Tomasz Terlikowski. V polských nemocnicích působí kolem 500 katolických duchovních s platem v přepočtu 26 tisíc Kč.