Součástí dohody je také rozhodnutí o financování pomoci středoevropským zemím postiženým letošními povodněmi z unijního Fondu solidarity.

Z fondu by měl Berlín získat 360 miliónů eur (9,3 miliardy korun) a Vídeň 21,6 miliónu (přes 560 miliónů korun). Pro méně postiženou ČR částka vychází na 15,9 miliónu eur (okolo 412 miliónů korun).

Bylo dohodnuto, že větší část z těchto peněz, celkem 250 miliónů eur (6,5 miliardy korun), se najde ještě v letošním rozpočtu. Zbývajících 150 miliónů eur země dostanou v příštím roce.

Pomoc dostane i Rumunsko postižené v létě rozsáhlým letním suchem a lesními požáry.

Poslanci to chěli jinak

Nad základními čísly unijního rozpočtu panovala neshoda mezi členskými zeměmi a Evropským parlamentem.

Především státy, které jsou čistými plátci, zdůrazňovaly reálně omezené možnosti členských zemí unie do rozpočtu přispívat. Přesto je nakonec v platbách kompromis vyšší než členové EU odsouhlasili původně.

Evropský parlament  navrhoval 136,1 miliardy eur v platbách.

Dohodu bylo potřeba najít do středy, protože jinak by dosavadní práce na rozpočtu pro příští rok spadly pod stůl a Evropská komise by musela přijít s úplně novým návrhem.

Závěrečná jednání trvala v Bruselu 15 hodin.

Státy i europarlament zdůrazňují, že rozpočet má především podporovat inovace, růst a tvorbu pracovních míst.