Bezdomovci mohou být potrestáni veřejně prospěšnými pracemi, pokutami a dokonce i vězením. Trestáni mohou být, pokud budou spát na ulicích a odmítnou se přemístit, nebo pokud tak budou činit opakovaně. Uvězněni mohou být ti, kteří si v lesích postaví nouzové přístřeší.

Mluvčí vlády Ferenc Kumim uvedl, že je dost míst v přístřeších přes den i v noci. „jsme přesvědčeni, že je tu stoprocentní pokrytí (požadavků na přístřeší).“

Tessa Udvarhelyová z organizace Město patří všem ale má jiný názor. Podle ní jen v Budapešti žije na ulici a v nouzových přístřeších v lesích 10 000 lidí. V ubytovnách je přitom jen asi 6000 míst a jsou přeplněné zejména v zimě, tvrdí. „Vláda uzákonila, že bezdomovci jsou stigmatizováni, obtěžováni a kriminalizováni,“ řekla.