Podle deníku genealogické stromy obsahovaly 4029 jmen Romů. Na seznamu byli určití lidé označeni jako kočovníci. Muži byli vyznačeni modře, ženy červeně a zachycené byly vztahy mezi nimi.

Otisky obrazovky se seznamem byly pořízeny 29. května 2012 na počítači policie ve Skane na jihu Švédska. Podle deníku ale byl seznam vytvořen už dříve v Lundu a využívala ho jak policie ve Skane, tak Národní úřad pro vyšetřování.

Shromažďování informaci na základě etnické příslušnosti je přitom ve Švédsku nezákonné. Ministryně pro otázky Evropské unie Birgitta Ohlssonová seznamy označila za „děsivé, neetické, neakceptovatelné a nelegální”. „Jestliže jsme schopni se zastávat lidských práv v Evropě, musíme si uklidit doma. Informace o seznamech Romů jsou odporné."

Mluvčí policie Forstell, který původně popřel existenci seznamů, později uvedl, že byly jen dočasné. Připustil, že se v nich mohou objevovat i jména lidí, kteří se ničeho nedopustili. Nepotvrdil ale počet záznamů, který uvedl deník Dagens Nyheter. Mluvčí dodal, že se policie už řeší předání seznamů prokuratuře, která posoudí, zda se s nimi zacházelo správně. Dodal, že seznamy vznikly v rámci programu prevence zločinu.

Ve Švédsku žije asi 50 000 Romů.