V roce 1991 tvořili Maďaři 10,8 procenta všeho obyvatelstva Slovenské republiky, ale po roce 2011 je to již pouze 8,5 procenta. Počet příslušníků ostatních menšin na Slovensku mírně stoupá, mezi nimi například romské a rusínské.

Nejvíc Maďarů žije v Dunajské Stredě. K maďarské národnosti se tam přihlásilo 87 tisíc obyvatelů a tvoří až 74,7 procentní podíl místního obyvatelstva. Maďarská menšina patří v zemi mezi věkově nejstarší. Naopak, romská menšina patří mezi věkově nejmladší.

K příčinám poklesu počtu občanů maďarské národnosti patří podle odborníků především přirozená asimilace. Manželé žijící ve smíšeném manželství zapíší svým dětem většinou slovenskou národnost. I maďarští rodiče dají často své děti do slovenských škol, aby lépe zvládli slovenštinu. Předseda slovensko-maďarské strany Most-Híd Béla Bugár připustil, že asimilace Maďarů na Slovensku se nedá zastavit, pouze zpomalit.