„Potíž je v tom, že ty uzdravené a vzkříšené nikdo nikdy neviděl, jde o obyčejné lži,“ shrnula televize TVN24.

Charismatický kněz z Afriky, který od roku 2007 navštívil Polsko už popáté, za vstupné 40 zlotých (asi 250 korun) o víkendu slíbil těžce nemocným fyzické i duševní uzdravení. „Pravda, pod podmínkou, že musí dostatečně silně a vroucně věřit v Boha. V opačném případě se zázrak nedostaví,“ varovali pořadatelé ještě před akcí.

Kněz Bashobora je přitom podle organizátorů z varšavské arcidiecéze specialistou na nejtěžší a často nevyléčitelné nemoci jako AIDS, rakovina, ochrnutí či oslepnutí. Těžce nemocných bylo na stadiónu hodně. Na setkání s farářem slibujícím zázraky je jako na místo poslední naděje přivezli příbuzní.

Když ugandský kazatel-léčitel ukončil modlitby, vyzval ochrnuté, kteří byli k němu nejblíže: „Vstaňte z vozíků, odhoďte berle a vykročte ve jménu Ježíše Krista. Bůh vás uzdravil.“

Nikdo nevstal ani nevykročil

Z invalidních vozíků však nikdo nevstal ani nevykročil za hlasem katolického duchovního, informovali reportéři TVN24 přítomní na shromáždění.

„Jediný zázrak, který na shromáždění nastal, byl finanční,“ řekla TVN levicová europoslankyně Joanna Senszynová. Dodala, že kolem 1,5 miliónu zlotých (přes devět miliónů korun), které katolická církev ani nezdaní, skončí v její pokladně.

„Pokud by měl ugandský léčitel schopnosti, jimiž se chlubí, mělo by ho co nejdřív zaměstnat polské ministerstvo zdravotnictví. V porovnání s klasickými metodami léčení by to bylo nejen lacinější, ale také účinnější,“ podotkla ironicky Senszynová, povoláním lékařka.

„Štípněte mě, ať se probudím. Kde to žijeme a v jaké době? To jsme snad všichni ztratili zdravý rozum?“ komentoval varšavskou misi afrického kněze v týdeníku Politika polský fyzik, biolog a publicista Jan Harman.

Léčitel, který by se sám měl léčit

„Polská katolická církev překročila Rubikon, když vydělává už i na léčitelích, kteří prý dokážou vzkřísit z mrtvých. Máme co do činění se zneužíváním naivity, ale i lidského neštěstí. Známí poslanci, včetně poslanců Sejmu, přitom naprosto vážně hovoří o zázračných léčitelských schopnostech kněze z Ugandy, který by se měl v první řadě sám léčit,“ zdůraznil Harman.