Části rodičů se zavedení tohoto způsobu kontroly přítomnosti v kostele nelíbí a na kněze si už stěžovali generálnímu inspektorovi ochrany osobních údajů i veřejnému ochránci práv. Elektronický systém, který nechal duchovní Grzegorz Sowa namontovat do kostela, zaznamenává účast žáků i studentů na pravidelných nedělních bohoslužbách, ale rovněž na jiných církevních obřadech.

Někomu systém nevadí, jiné vystrašil

„Pokud se mladí věřící během tří let zúčastní nejméně 200 mší, nebudou muset psát komplikované testy, které by je připustily k biřmování,“ zjistil deník Gazeta Wyborcza.

Některým mladým katolíkům snímání otisků před bohoslužbami a po nich nevadí, jiní se sledovacího systému zalekli. „Alespoň nemusíme stát ve frontě na podpis kněze do biřmovacích sešitů. Jen přitlačíme prst na skener a hotovo,“ řekla Katarzyna.

Její spolužák Jakub má opačný názor – podle něj to zavání policejními praktikami.

Matka patnáctiletého Grzegorze není jediná, koho snímání otisků a uložení papilárních linií z prstů bez souhlasu rodičů pobouřilo. „Zakázala jsem synovi, aby v kostele vkládal prst do čtecího zařízení,“ prohlásila pro noviny.

„Odebírat dětem otisky prstů je z hlediska ochrany osobních údajů velmi pochybné, a proto celý případ prošetříme,“ reagovala na stížnost rodičů z Gryfova Slezského Malgorzata Kalužyňská, mluvčí generálního inspektorátu ochrany osobních údajů. V podobném duchu se vyjádřili také Miroslaw Wroblewski z úřadu polského ombudsmana.