Projekt, který navrhl v roce 2009 tehdejší prezident Dmitrij Medvěděv, počítá s kompenzacemi obětem stalinismu, budováním památníků politickým vězňům, otevřením státních archivů a definitivní likvidací přežívajících, ideologicky podbarvených názvů měst a ulic.

Podle původních představ měl být hlavní součástí kampaně veřejný soud nad komunistickou totalitou, návrh ale z konečné verze projektu vypadl, napsal ruský list. Narazil na silný odpor komunistické strany, ani ruská společnost přitom podle sociologů není na podobnou akci připravena a její smysl by nepochopila.

Odsouzení komunismu by se podle názoru právních expertů mělo nejprve stát součástí ruských zákonů. Mělo by být i zakotveno v ústavě, obdobně jako odsouzení nacismu v Německu.

Boj za destalinizaci ruské společnosti vede hlavně prezidentská rada pro lidská práva, což je poradní orgán hlavy státu. Na její činnost si opakovaně stěžuje vedení komunistické strany.
Liberální část ruské společnosti si podle moskevského rozhlasu od programu destalinizace slibuje, že skoncuje s pověstmi o výjimečných státnických schopnostech diktátora Josifa Stalina.