Hlavním problémem je protržená hráz u Fischbecku. V oblasti je stále přerušena železniční doprava mezi Berlínem a Kolínem nad Rýnem a Berlínem a Frankfurtem nad Mohanem. Zaplavena je i silnice 107 mezi Jerichowem a Fischbeckem.

Vrtulník Super Puma německé policie dopravuje pytle s pískem k protržené hrázi na Labi u Fischbecku.

Vrtulník Super Puma německé policie dopravuje pytle s pískem k protržené hrázi na Labi u Fischbecku.

FOTO: Tobias Schwarz, Reuters

Hladina Labe ve Wittenberge dosahovala v úterý ráno výše 7,75 metru, zatímco běžně je to 2,77. Nehrozí však už, že by mohla stoupnout až na osm metrů.

Dobrovolníci plní pytle s pískem

Dobrovolníci plní pytle s pískem

FOTO: Fabrizio Bensch, Reuters

V Šlesvicko-Holštýnsku stoupla od večera do rána hladina Labe o 11 centimetrů a dále stoupá chvílemi až rychlostí tři centimetry za hodinu.

Pytle s pískem zpevňují protrženou hráz na Labi u Fischbecku

Pytle s pískem zpevňují protrženou hráz na Labi u Fischbecku

FOTO: Tobias Schwarz, Reuters

Ohrožené je i Meklenbursko-Přední Pomořansko. V Dömitzu byla ráno hladina Labe ve výši 7,20 metru a v Boizenburgu na 7,26 metru, což je o pět metrů nad normálem. Hrozí protržení hrází, protože voda je 40 centimetrů nad limitem.

Rozlité Labe u Fischbecku

Rozlité Labe u Fischbecku

FOTO: Jens Meyer, ČTK/AP

Škody z povodní zatím nejsou vyčísleny, ale jdou do miliard eur, protože voda vystoupila ještě výše než v roce 2002.

Loď na Labi u Fischbecku

Loď na Labi u Fischbecku

FOTO: Jens Meyer, ČTK/AP