V doporučení komise také vyzvala Česko, aby změnilo daňový systém, aby méně brzdil ekonomický růst. Také by mělo snížit rozdíly ve zdaňování zaměstnanců a živnostníků a omezit zdanění práce. Komise navrhuje zdanění bydlení a dopravních prostředků.

Stejně tak vyzvala k zavedení pozdějšího odchodu do důchodu. V pasáži o školství se EK zmiňuje o potřebě zahrnovat romské děti do předškolní péče.

Je zapotřebí přijmout zákon o státní správě, zdůraznila EK. Zákon by měl "zajistit stabilní, efektivní a profesionální státní administrativu". "V souvislosti s nadcházejícím obdobím 2014 a 2020 je potřeba zlepšit správu evropských fondů," uvedla komise ve svých každoročních doporučeních. V této souvislosti také zdůrazňuje potřebu zavést protikorupční strategii pro letošek a příští rok.

ČR je jedinou zemí Evropské unie, která zákon o státní správě nemá, přestože se k jeho přijetí zavázala při vstupu do EU. Česká vláda ve středu projednávání návrhu zákona o úřednících opět odložila. Republice přitom hrozí, že kvůli tomu přijde o mnohasetmiliardové dotace. Komisi vadí, že se s každou vládou mění úředníci a požaduje odpolitizování státní správy. [celá zpráva]

Schodky rozpočtu se nemají snižovat na úkor růstu 

ČR by měla podle komise udržitelným způsobem snížit nadměrný deficit. Evropská komise poskytla šesti zemím Evropské unie, včetně FrancieŠpanělska, více času na snížení jejich rozpočtového deficitu. Chce jim tak umožnit omezit úsporné kroky a více se zaměřit na podporu ekonomického růstu. Kromě Francie a Španělska více času na snížení rozpočtového deficitu pod tři procenta hrubého domácího produktu dostaly Nizozemsko, Polsko, Portugalsko a Slovinsko. Naopak s Itálií, Maďarskem, Litvou, Lotyšskem a Rumunskem ukončila EK disciplinární řízení kvůli nadměrným rozpočtovým schodkům, protože se jim podařilo schodky snížit.

Řada připomínek se objevila už v loňských doporučeních, například pokud jde o změny v daních, důchodovém systému či o "co nejrychlejší zavedení zákona o státní službě".

Doporučení jsou součástí koordinačního cyklu zavedeného po dluhové krizi, který má zajistit, aby potíže jednotlivých zemí nepřerostly do kritických proporcí. Doporučení komise musí v červnu podpořit summit EU a vstoupí v platnost, až je v červenci definitivně schválí Rada EU, tedy členské státy.