Kovové části se tak po spálení ostatků vybírají a pak ve speciálním závodu roztřídí: cenné kovy jako kobalt nebo titan se prodávají automobilkám a firmám leteckého průmyslu, které z nich vyrábějí například součástky do motorů.

Méně cenné kovy jdou ke všeobecnějšímu použití. „Prodávají se hutím a slévárnám a je možné, že z nich pak dělají dopravní značky, svodidla nebo pouliční lampy − to už nikdo přesně neví,“ vysvětlil Ruud Verberne, majitel nizozemské recyklační firmy OrthoMetals.

Podle listu The Daily Telegraph se do projektu fungujícího už od roku 2004 zapojila zhruba polovina z 260 britských krematorií. Za rok se tak získá 75 tun kovu. Za celou dobu trvání program vynesl bezmála milión liber − zhruba třicet miliónů korun. Ty jdou na charitu.