Orientace na energii získávanou ze slunce, větru a vody by prospěla lidskému zdraví a pomohla by zmírnit rychlost klimatických změn. Ty se připisují zvyšování koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře vlivem využívání fosilních paliv.

Organizace UNIDO své zjištění zveřejnila v norské metropoli Oslu na konferenci věnované cílům pro období do roku 2030. "Znečištěné ovzduší zabíjí více lidí něž AIDS a malárie dohromady," poznamenal ředitel této organizace Kandeh Yumkella.

V úvahu se bere nejen venkovní ovzduší, ale také vzduch, který lidé dýchají doma při spalování dřeva nebo nad primitivním ohništěm. Většina obětí tohoto domácího znečištění jsou ženy a děti.

Zápal plic i rakovina

Podle loňské studie Světové zdravotnické organizace (WHO) je příčinou smrti 3,5 milionu lidí znečištěný vzduch v obydlí. Venkovní vzduch pak přivodí smrt 3,3 miliónu osob. Toxické částice obsažené v ovzduší způsobují zápal plic a rakovinu. Smog je podle WHO problémem od Pekingu po Mexiko. Maria Neiraová z WHO řekla, že na těchto údajích je hrozné to, že počet úmrtí se bude ještě zvyšovat, protože stoupá spotřeba fosilních paliv.

Ze statistik z roku 2011 vyplývá, že AIDS každoročně zabije 1,7 miliónu lidí a malárie 660 000.

"Jestliže zvýšíme podíl zelené energie, bude to mít pro zdraví lidí ohromné důsledky. Možná se dosud zdravotní argumenty nepoužívaly dostatečně," řekla Neiraová.

Vlády 200 zemí světa se sice shodly, že budou do konce roku 2015 debatovat o tom, jak čelit klimatickým změnám, rozhovory ale váznou. Jednak je to kvůli obecné ekonomické krizi, jednak kvůli sporům o to, jak se podílet na omezování vypouštění škodlivých látek do ovzduší.