Stefan Kornelius, autor nové biografie Angela Merkelová – kancléřka a její svět, vypátral, že dědeček z otcovy strany se narodil jako Ludwik Kazmierczak v Poznani v roce 1896 jako nemanželské dítě služky Anny Kazmierczakové a Ludwiga Wojciechowského. Poznaň tehdy patřila Německu, po první světové válce připadla Polsku.

Po válce se Ludwik Kazmierczak přestěhoval do Berlína, a když jeho synu Horstovi, otci kancléřky, byly čtyři, změnil si jméno na Kasner.

Novináři už objevili Zygmunta Rychlického, 78letého synovce Ludwika Kazmierczaka. Kancléřčina děda viděl v roce 1943 na pohřbu matky. Děda si několik let psal s polskými příbuznými, po jeho smrti dostal dopis od polských bratranců. Psali mu o rodině i Angele, která studuje chemii. „Znamená to, že jí smím tykat?“ ptal se novinářů.