„Bude se nazývat Františkem I., jen když přijde jednou František II.,“ dodal.

Tím se také nový papež zbavuje srovnávání s francouzským králem Františkem I. z doby renesance.