Rodiče a žáci se jako původci šikanování umístili až na třetím místě. Někteří z dotázaných si stěžovali na šikanování hned z několika stran.

Mobilní telefony a e-maily podle průzkumu nabízejí nové cesty, jak o někom šířit pomluvy a nepřímo ho obtěžovat. Přímá šikana pak je méně subtilní a zahrnuje fyzické napadení, slovní útoky či přehlížení.

Až o 28 procent vyšší pravděpodobnost šikany je na základních školách než na středních. Častějším terčem šikany až o 58 procent jsou učitelé nad 40 let a ženy v porovnání s muži o 38 procent.

Nejčastějšími zjištěnými formami šikany byly pomluvy, nátlak, ignorování, vyloučení z kolektivu a kritika práce.